top of page

Brannforebyggende sjekkliste for boliger!

Oppdatert: 16. feb. 2021

Sjekklisten er utarbeidet av Brannvernforeningen med hensikt å opprettholde minimum brannforebyggende og risikoreduserende tiltak i hjemmet, men allikevel kjenner de færreste til den og enda færre gjennomfører samtlige punkter.

Under finner du listen sin i helhet til utskrift og egen bruk.


Sjekk hver dag før du legger deg at:

 • Komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.

 • Øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.

 • Ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.

 • Levende lys er slokket.


Hver måned

 • Teste røykvarslere Hold inne testknappen til du hører en kraftig lyd. Hører du ikke lyd forsøker du med nytt batteri, hører du fortsatt ingen lyd må varsleren byttes ut.

 • Teste jordfeilbryter Trykk på testknappen til jordfeilbryteren. Jordfeilbryteren kobler ut strømmen og hendelen foran jordfeilbryteren detter ned. Vipp hendelen opp igjen og strømmen skal nå komme tilbake.


Hver tredje måned

 • Sjekk trykk på brannslokkeapparatet Sjekk at nålen i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet. Gjør den ikke dette må slokkeapparatet på service eller erstattes.

 • Vend pulverapparat Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.

 • Rengjør kjøkkenvifte Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett. De fleste kullfilter kan vaskes i maskin, se produsentens retningslinjer.

 • Sjekk brannslange Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer. (kun dersom boligen har dette)


Hver sjette måned

 • Sjekk sikringsskapet Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.

 • Stram sikringer Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

 • Brannøvelse Gjennomfør en brannøvelse for hele familien. En brannprat og brannøvelse kan inneholde: Har dere nok røykvarslere, fungerer de, og er det sannsynlig at de vekker alle som sover? Vær klar over at små barn ikke hører høyfrekvente lyder som eks. røykvarsler like godt som voksne. Hvilke rømningsmuligheter finnes (vindu, brannstige m.m), og kan de brukes av alle? Hvor er slokkeutstyret plassert, og hvordan brukes det? Er det behov for å varsle andre ved brann? Avtal en møteplass ute. Her vil dere ha oversikt om alle er kommet seg trygt ut.


Årlig (01. desember)

 • Bytt batteri i røykvarslere Skrift ut batteriet. Har du 5 eller 10 års batteri kontrollerer du varsleren som normalt.

 • Rens røykvarslere Fjern støv fra røykvarslernes deteksjonskammer med en støvsuger.

 • Egensjekk av el-anlegg Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og på annet elektrisk utstyr.


Hvert femte år

 • El-sjekk av elektriker Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen.

 • Kontroll av brannslokkeapparater Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.


Hvert tiende år

 • Utskiftning av røykvarslere Skift ut røykvarslerne med nye. Røykvarsleren din er nå over 10 år og deteksjonsevnen svekkes med tiden.

 • Service/utskiftning av brannslokkeapparater Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet. Alternativt erstatt eksisterende med nye.


bottom of page