top of page

Sjekkliste for god brannsikkerhet på hytta!

Hyttebranner tar liv og koster samfunnet milliarder!

De siste 10 årene (2011 - 2020) har det død mer enn 25 personer og forsikringsselskapene har rapportert inn hele 16 178 branner i hytter og fritidsboliger. Skadeestimatet i kroner og øre er på over 2,5 mrd kroner.

Derfor har vi med utgangspunkt i DSBs sjekkliste utarbeidet en utvidet sjekkliste for brannsikkerhet på hytten!

Sjekkliste ved ankomst for brannsikker hytte:

 1. Sjekk at hytten har røykvarsler og test røykvarsleren(e) da batteriet kan ha gått tomt siden forrige besøk.

 2. Kontroller også at røykvarsleren kan høres på alle soverom og oppholdsrom, også når dørene er lukket.

 3. Sjekk at brannslokkingsutstyr er lett tilgjengelig og gå igjennom lokasjonen av dette med hele reisefølge.

 4. Sjekk at nålen i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.

 5. Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.

 6. Sørg for at rømningsveier er lett tilgjengelig og fri for snø.

 7. Gå aldri fra tildekkede ovner, levende lys eller flyttbare elektriske ovner i bruk. Ladning av mobiltelefon, tablet og PC bør kun gjørs når man er tilstede på dagtid.

En gang i året anbefaler vi også at hytteeiere:

 1. Undersøker om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet. Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

 2. Bytt batteri i røykvarslerne.

 3. Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.

 4. Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

bottom of page