top of page

Brannsikring av tette trehusområder

Brannen i trehusbyen Risør morgningen onsdag 24 februar 2021 illustrerer nok en gang viktigheten av gode forebyggende løsninger for å forhindra tap av liv, samt bevare verdier og vår kulturarv.


Onsdag 24. februar kl. 05:09 meldte politiet i Agder om brann i Risør sentrum med stor fare for spredning, etter over 4 intense timer kunne Østre Agder Brannvesen kl. 09:23 samme dag melde om at de hadde begynt å få kontroll på brannen.

Områdesikring forebygger bedre enn varmesøkende kamera

Brannen i Risør er nok et eksempel på at sikring av bygningsområder med høy risiko for branntilløp og spredning bør stå høyt på lokale myndigheters agenda. I Risør ble ikke brannvesenet varslet før den ble oppdaget av et varmesøkende kamera flere hundre meter unna, på dette tidspunktet var allerede det aktuelle bygget overtent.


– Jeg ønsker meg områdebrannalarm i trehusbebyggelse. Ikke enten eller, men begge deler. En brann som startes inne i et hus oppdages sent av et kamera. Sier konstituert brannsjef, Petter Vinje Svendsen i Østre Agder Brannvesen til NRK.


Aktuelt varslingssystem

IQ-Brannvarslingssystem er et slikt system som tillater sammenkobling av flere hundre varslere med EN-54 godkjent trådløs kommunikasjon. Dette sikrer enkel sammenkobling av systemet uten trekk av et stort antall ledninger. Systemet kobles også enkelt mot 4G GMS sender for oppringing til lokalt brannvesen og beboere.


Støtteordninger

I dag finnes det støtteordninger fra Riksantikvaren til å sikre tette trehusområder nettopp grunnet denne risikoen, men for at initiativ skal fattes er det normalt opptil lokale myndigheter å søke på vegne av beboerne i området.

Områder som faller inn under kategorien brannutsatte, tette trehusområder av kulturhistorisk verdi er en type verneverdig kulturmiljø vi finner spredt over hele landet. Disse områdene kjennetegnes av at:

  • Det er mer enn 20 hus i området.

  • Området har gjennomgående trehusbebyggelse.

  • Bebyggelsen er verneverdig.

  • Husene er mindre enn 8 meter fra hverandre.

  • Bebyggelsen skal i stor grad være fra før 1900, men noe nyere bebyggelse kan godtas hvis den er av spesiell kulturhistorisk verdi og risikoen for spredning av brann er stor, for eksempel i områder med helning eller med mye vind.

  • Trehusområdet må ha flere eiere eller brukere.

Norge har over 200 slike tette trehusområder. Disse er ofte eldre trehusbebyggelse i byer, men klyngetun og fiskevær kan også falle innenfor denne kategorien. Nevneverdige eksempler er Sandviken i Bergen og fiskeværet Henningsvær i Nordland. Komplett liste fra Riksantikvaren finner du her.


Informasjon og krav

Selv om støtteordninger er til stede og hendelser som den i Risør 24. februar bidrar til å sette brannsikkerhet på agendaen er det viktig at lokale myndigheter, brannvesen, og forsikringsselskapene kommer på banen. Dette kan de gjøre gjennom å både stille krav og bidra med incentiver som gjør at beboere og eiere i områder med økt brannrisiko tar varsling og forebygging på alvor.


bottom of page