top of page

4 av 10 glemmer å snu brannslukkeren

Oppdatert: 15. jan. 2021

I 4 av 10 boliger blir det ikke gjort tiltak for å unngå at pulveret i brannslukkeren klumper og forsteiner seg, viser ny undersøkelse. Det kan gjøre at apparatet ikke virker eller fungerer dårlig ved brann.


Kontroller at pilen står på grønt, sjekk at splinten sitter i med plombering, legg øret inntil og vend brannslokkeren opp ned. - Hør etter om det sildrer, sier branningeniør Anders R. Ellingbø i forsikringsselskapet If. (Foto: If)

Det går frem av en landsomfattende spørreundersøkelse gjennomført for Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If i forbindelse med Brannvernuka. Analysebyrået Kantar har gjennomført 1034 intervjuer over hele Norge.


Du bør vende brannslukkeren opp ned en gang i kvartalet eller halvåret for å være sikker på at pulveret inni ikke har forsteinet eller klumpet seg. I tillegg bør du sjekke at pilen på trykkindikatoren står på grønt og at plomberingen er intakt.


- Legg gjerne øret inntil apparatet, og hør etter en slags sildre-lyd, sier branningeniør Anders R. Ellingbø i forsikringsselskapet If.


- Sørg for at sikkerhetssplinten sitter på plass, for å hindre at apparatet løser seg ut ved et uhell. Skumapparater trenger du ikke snu på, sier han.


Mer enn ni av ti nordmenn har brannslokningsapparat hjemme. To av ti sier de har husbrannslange, viser spørreundersøkelsen.


- For å ha mulighet til å slokke et branntilløp selv, er det et krav om at alle hjem skal ha et manuelt slukkemiddel i boligen. Enten brannslange eller brannslukkeapparat med en minimomsslukkeeffekt på 21A og et innhold på minimum 6 liter, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.


- I tillegg skal det skal være minst en røykvarsler i hver etasje. Selv om loven ikke krever det, mener vi man bør ha minst ett slukkeapparat i hver etasje, plassert i tilknytning til hovedsoverom og kjøkken, sier Søtorp.


- Alle i boligen bør gjøre seg kjent med hvor brannslukkeapparater eller slanger befinner seg, og hvordan de virker. Slukkerne bør stå lett tilgjengelig, understreker Anders R. Ellingbø i If.

Han peker på at det er viktig å øve på brann, uansett om du bor i en enebolig eller i en blokkoppgang i et borettslag.


Hvis det skulle begynne å brenne, stiller du sterkere hvis du har tenkt gjennom og øvd på hva du bør gjøre.


Kilde: Forsikringsselskapet If

bottom of page