top of page
bygård

Trådløst TEK17 (EN 54) brannvarslingsanlegg for sameier og borettslag

Brannvarslingssystemet IQ er et av få TEK17 kompatible varslingssystemer tilgjengelig!

IQ er et brannalarmanlegg godkjent etter EN-54 standarden. Det kan enkelt tilpasses alle typer boligbygg uten å være hverken fordyrende eller gå på bekostning av sikkerhet.


Dermed kan du sikre den beste brannsikkerheten, uavhengig av boligstørrelse. Nyeste forskrifter stiller krav til brannalarmanlegg i boligblokker, hvor alle brannanlegg skal være sammenkoblet og heldekkende.

 

Med det nye brannalarmsystemet IQ kan du sikre deg og dine medbeboere et skreddersydd brannalarmanlegg etter TEK-17, uten å trekke en eneste kabel.​ Det sikrer en kostnadseffektiv og svært lite invaderende installasjon!

check rød (002).png

TEK17 kompatibelt

IQ-systemet er samsvarer med reglene i byggteknisk forskrift, TEK17.

check rød (002).png

Trådløst

Med EN54-25 godkjent radiokommunikasjon slipper du å trekke metervis med kabler som både er inntrengende og kostnadsfylt arbeid.

check rød (002).png

EN54 godkjent

IQ-systemet er godkjent etter standardene: 

  • EN 54-2 indikasjon og varsling

  • EN 54-4 strømforsyning

  • EN 54-7 deteksjon

  • EN 54-25 radiokommunikasjon

check rød (002).png

Enkelt og rimelig

IQ-systemet er kostnadseffektivt og enkelt å installere takket være trådløs teknologi og et velutbygget sortiment.

Hvorfor benytte IQ brannvarslingssystem?

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) anbefaler alle bygg med flere boenheter å benytte sammen koblede detektorer eller heldekkende brannalarmanlegg.

For boligblokker er dette TEK17 ikke en anbefaling, men et myndighetskrav. Ved oppgradering av utrangert brannvarslings-anlegg i boligblokker eller nybygg er det et krav i byggteknisk forskrift (TEK17) at varslingssystemet er EN54 godkjent.

Med IQ-systemet går installasjon og vedlikehold av systemet smertefritt takket være EN54-gjodkjent kommunikasjon og varslingsteknologi.

IQ_flebolig.png
bottom of page