top of page
Landbruk!.jpg

2 av 3 landbruksbranner starter i el-anlegget

Brannsikkert landbruk med Active Fire Barrier

Active Fire Barrier er "førbrannvarsleren" som oppdager kritiske feil før brannen oppstår. 

Norske Active Fire Barrier er laget for å oppdage og varsle om gasser fra feil i el-anlegget og kutter
ikke-kritiske kurser før det begynner å brenne.

 

På den måten reduseres risikoen for tap av liv og verdier, kostbare utbedringer og nedetid.

Installasjon kvalifiserer for forsikringsrabatt hos flere av våre samarbeidspartnere:

Lysbilde3.JPG
Lysbilde5.JPG
Logo_Fremtind.png
check rød (002).png

Forsikringsrabatt

Active Fire Barrier kvalifiserer for forsikringsrabatt hos våre samarbeidspartnere.

check rød (002).png

Varsler om feil

Active Fire Barrier oppdager kritiske feil og branntilløp før de oppstår og forhindrer større skade.

check rød (002).png

Forebyggende

Active Fire Barrier varsler deg og elektriker* ved feil i el-anlegget slik at vedlikehold og oppgraderinger kan utføres ved behov.

check rød (002).png

Enkelt og rimelig

Installasjon av Active Fire Barrier er rimelig og svært enkelt. Normalt ligger kostnaden pr. skap på omtrent 5.000,- og tar maks 20 minutter.

Active Fire Barrier 
sikrer liv og verdier

2 av 3 branntilløp i landbruksbygg stater i det elektriske anlegget ifølge undersøkelser utført av Landbrukets brannvernkomité (LBK). 

Norsk klima, og implementering av moderne løsninger i landbruket, medfører et høyt strømforbruk. Dette i kombinasjon med gasser som eroderer koblinger og skap som står kaldt, gir økt stress på el-anlegget, og risiko for varmgang og branntilløp.

 

Majoriteten av dagens el-anlegg er eldre og dimensjonert for et langt lavere strømbehov enn moderne anlegg. Nye anlegg kan være utsatt for komponentfeil, installasjonsfeil eller underdimensjonering.

Ved elektrisk feil som medfører overbelastning i fordelingstavle eller komponenter, avgis det gasser før åpen flamme oppstår.

Active Fire Barrier er et norskutviklet system som oppdager gassene ved kritiske feil, kutter strømtilførselen og varsler deg om feil i el-anlegget slik at branntilløpet blir forhindret.

innhøsting Work

Eller bestill hos en av våre samarbeidspartnere:

bottom of page