top of page
Moderne boligkompleks

Brannsikker bolig med Active Fire Barrier

Active Fire Barrier er "førbrannvarsleren" som oppdager kritiske feil før brannen oppstår. 

Norske Active Fire Barrier er laget for å oppdage gassene fra kritiske feil i el-anlegget og kutter hovedstrømmen før det begynner å brenne.

 

På den måten reduseres risikoen for tap av liv og verdier

check rød (002).png

Varsler om feil

Active Fire Barrier oppdager kritiske feil og branntilløp før de oppstår og kutter strømtilførselen. 

check rød (002).png

Forebyggende

Active Fire Barrier varsler deg og elektriker* ved feil i el-anlegget slik at vedlikehold og oppgraderinger kan utføres ved behov.

check rød (002).png

Enkelt og rimelig

Installasjon av Active Fire Barrier er rimelig og svært enkelt. Normalt ligger kostnaden pr. skap på omtrent 5.000,- og tar maks 20 minutter.

Active Fire Barrier 
sikrer liv og verdier

Feil i elektriske anlegg er den vanligste årsaken til brann i Norge. Hele 45% av branntilløpene i boliger rapportert inn i fra forsikringsselskapene har elektrisk skadeårsak.

 

De siste 10 årene har forsikringsselskapene rapportert inn 85 945 branntilløp med elektrisk skadeårsak, det utgjør i snitt over 20 branntilløp hver dag.

Dette ønsker vi å gjøre noe med!

Moderne løsninger som smartsystemer, automasjon, solceller, elbillading og varmestyring gjør at elanlegget trekker mer strøm på de tidene av døgnet når strømmen er billigst enn tidligere. Denne økningen i strømforbruk på gitte tider av døgnet medfører økt stress på elanlegget som igjen øker risikoen for branntilløp som følge av varmgang.

 

Majoriteten av dagens el-anlegg er eldre og dimensjonert for et langt lavere strømbehov enn moderne anlegg. Nye anlegg kan være utsatt for komponentfeil, installasjonsfeil eller underdimensjonering.

Ved elektrisk feil som medfører overbelastning i fordelingstavle eller komponenter, avgis det gasser før åpen flamme oppstår.

Active Fire Barrier er et norskutviklet system som oppdager gassene ved kritiske feil, kutter strømtilførselen og varsler deg om feil i el-anlegget slik at branntilløpet blir forhindret.

Moderne leilighet Block

Eller bestill hos en av våre samarbeidspartnere:

bottom of page