Brannsikker forsidebilde
Brannsikker logo forside

Samlestedet for informasjon om brannsikkerhet!

Brannsikker om oss

Om oss

Brannsikker.com er ditt samlested for nyttig informasjon om hvordan du kan sikre deg mot brann.
Nettstedets formål er å være en nyttig samfunnsaktør innen
sikkerhet som kombinerer brannforebyggende informasjon
med markedsledende produkter og tjenester.

Nettstedet driftes og eies av brannsikkerhetsselskapet
Ignis Solution AS.

Samarbeidspartnere

If Skadeforsikring
If Sikkerhetssenter
Sparebank 1
Fremtind Forsikring
Dokumentert AS
Komptansesenteret for brann- og driftspersonell